Therapie

Therapie

Gericht op groei, herstel en versterking van identiteit. Nieuwe inzichten leer je praktisch toe te passen en de kwaliteit van je leven wordt bevordert.

In de mens zelf of in relatie met anderen kunnen zich conflicten en problemen voordoen, welke zich uiten door o.a. spanning, stress, angst, eetstoornissen, verslaving, lichamelijke klachten of depressiviteit. Voor het oplossen van deze problemen worden afhankelijk van de hulpvraag diverse gespreksvormen, methodes en oefeningen ingezet, onder andere:

Insight Focused Therapy (IFT)

Dit is een proces gerichte begeleiding die leidt tot dieper inzicht en samen gaat met het aanleren van nieuwe vaardigheden om tot blijvende verandering te komen. Deze therapie is een combinatie van counseling en neurowetenschappelijke bevindingen. Een nieuwsgierige, open, vriendelijke en accepterende houding staat centraal en maakt dat je minder in de verdediging (stress) hoeft te schieten.

Transactionele Analyse (TA)

TA is een theorie over persoonlijkheid en communicatie, het biedt een kader om op individueel niveau en op teamniveau ontwikkeling op gang te brengen. TA geeft je praktische handvatten en gaat daarbij uit van het zelfsturend vermogen van mensen. Het helpt je de complexiteit en diepgang van jezelf, jouw relaties, de groepen en organisaties waarin je leeft en werkt, hanteerbaar te maken.

Rationale Emotieve Therapie (RET)

RET is gericht op het veranderen van denken en handelen. Ongezonde, negatieve emoties maken plaats voor gezonde emoties, gedachten en gedrag. Het verleden hoeft niet bepalend te zijn voor het heden. Je kunt meestal veel meer dan je denkt en ongezonde patronen doorbreken.

De therapie valt onder de complementaire zorg.

Tijdens de therapie leer je:

  • Nieuwe inzichten te integreren in het dagelijkse leven
  • Je unieke identiteit te ontdekken, te waarderen en daaruit te gaan leven
  • Zelfstandig gezonde keuzes te maken en je leven zowel privé als op werk passende sturing te geven
  • Belemmerende patronen te (h)erkennen, te ondervangen en te veranderen
  • Niet om dingen heen te gaan maar er doorheen, zodat het verwerkt kan worden

Meer lezen?