Coaching

Coaching

Je unieke waarden en kwaliteiten worden in kaart gebracht en vormen de basis voor persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en carrière.

Onszelf en de ander leren begrijpen is de start van ons persoonlijke en professionele ontwikkelingsproces. Bij het ontdekken en ontwikkelen van talenten en het verbeteren van jouw functioneren, wordt gebruik gemaakt van diverse coachingtools en meetinstrumenten, zoals:

De Talenten Motivatie Analyse (TMA)

De TMA staat voor talent en competentie empowerment en geeft eenvoudig, gestructureerd en professioneel je talenten en competentie management vorm. Het geeft daarnaast concrete handvatten om mensen optimaal te versterken, te ontwikkelen, risico’s te beheersen en je sterktes en zwaktes te managen. TMA meet 22 drijfveren, 44 talenten en 52 competenties. Ook een beroepskeuze test en capaciteiten test behoren tot de mogelijkheden.

DISC gedragsstijlen

Het DISC instrument is een persoonlijkheidsanalyse. Ontdek hoe de vier DISC gedragsstijlen Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus je houding richting anderen en je dagelijkse gedrag voorspellen. DISC geeft mensen een diepgaand inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. De DISC beschrijvingen geven in begrijpelijke taal zicht op gedrag en communicatie, ze helpen mensen gemakkelijker de juiste werkplek te vinden, hun sociale competenties te trainen en hun effectiviteit te vergroten. De DISC is zowel geschikt voor individuele trajecten als voor coaching op het gebied van team ontwikkeling.

Enneagram

Het enneagram geeft inzicht in onze persoonlijkheidsstructuren en motivaties van ons gedrag. Ondanks dat ieder mens uniek is, blijkt dat elk mens zich in meer of mindere mate herkent in één van de negen typeringen. Omdat het de specifieke kwaliteiten en valkuilen van ieder type mens aangeeft, is het een uiterst effectief model voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Healthy mind platter

De healthy mind platter is een indicatie die aangeeft wat nodig is voor een gezonde balans in je dagelijks functioneren.

Bij coaching leer je antwoord te krijgen op de vragen:

  • Wie ben ik?
  • Wat kan ik?
  • Waar sta ik en wil ik naar toe?
  • Hoe ga ik dat doen?