Referentie Dirk van der Schaaf

Saskia's slogan is niet voor niets: “You make sense!” Zij is iemand die met heel haar hart gelooft dat dat ook voor jou geldt en dat het tijd wordt dat jij dat gaat onderzoeken, ontdekken en dit met jouw omgeving kunt gaan delen!

Saskia is iemand die zich betrokken voelt bij het persoonlijk functioneren van mensen. Als jij je door haar laat coachen kan ze zich heel goed in jou verplaatsen en ziet ze snel de contouren van datgene waar jouw diepere verlangens naar toe willen. Ze is goed in staat om realistische coachdoelen te stellen die jij met haar hulp zeker gaat bereiken. Coachdoelen die erop gericht zijn om:

  • jou beter laten functioneren
  • jou mondig(er) maken
  • je grenzen te verleggen
  • beter met anderen samen te laten werken.

Tijdens het coachproces grijpt ze ook in en geeft ze je inzicht in jouw unieke waarde en daarbij concrete instructies om daarmee aan de slag te gaan. Haar passie is om je inzicht te geven in je talenten en de unieke waarde die daarin verborgen zit zichtbaar te maken.