Referentie Ingrid

Ik heb mij zelf beter leren kennen!

Door de combinatie van vragen stellen, ervaringen delen, gesprekken voeren, nieuwe theorieën leren, rollen spellen en literatuur lezen heb ik concrete stappen kunnen zetten in mijn persoonlijke ontwikkeling. De begeleiding heeft mij nieuwe inzichten gegeven en was daarbij o.a. gericht op de bewustwording van eigen denkpatronen. Soms is het lastig om (cruciale) keuzes te maken en vooruit te kijken, maar door het nieuwe inzicht in mijn eigen gedachten is dit gelukt. De begeleiding had een duidelijke opbouw, waarbij de kernvraag continu centraal stond. Het contact was altijd erg plezierig, ieder gesprek was een warm welkom. Daarnaast heb ik God tijdens de begeleiding - opnieuw - als een liefdevolle Vader mogen ervaren.