Referentie Ab Manting

De coachingsgesprekken met Saskia Boender heb ik als zeer positief en opbouwend ervaren en strekken zeker ter aanbeveling.

Tijdens onze contacten ervoer ik een hoge mate van betrokkenheid, empathisch vermogen, het inzichtelijk maken van ogenschijnlijk gecompliceerde situaties en het evenwichtig hanteren van persoonlijke en zakelijke aspecten. De begeleiding laat zien hoe waardevol je persoonlijk functioneren voor anderen kan zijn, hetgeen een voortdurende inspiratiebron vormt in je werk en je persoonlijk leven.